کارگزاری های معاملات الگوریتمی در ایران

کارگزاری های ارائه دهنده معاملات الگوریتمی در ایران

بر اساس گزارشات، ۱۸ کارگزاری دارای مجوز دسترسی سهامداران حقیقی و حقوقی به معاملات الگوریتمی از سازمان بورس هستند؛ شرکت تحلیلگر امید، علاوه بر ارائه خدمات به نهاد‌های مالی و بازارگردان‌ها، برای کارگزاری‌های مختلف ابزار‌های معاملات الگوریتمی را نیز فراهم می‌کند؛ این شرکت اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به افراد حقیقی و حقوقی در ایران است. در این مقاله قصد داریم به معرفی کارگزاری‌هایی که ابزارهای معاملات اگوریتمی برای مشتریان حقیقی و حقوقی خود را از این شرکت دریافت می‌کنند، بپردازیم.

معرفی ۱۵ کارگزاری ارائه دهنده معاملات الگوریتمی

تا امروز ۱۸ کارگزاری‌ توانسته‌اند مجوز لازم برای ارائه این خدمات معاملات الگوریتمی به مشتریان را دریافت کنند که از بین آن‌ها ۱۵ کارگزاری، ابزارهای معاملات الگوریتمی خود را از شرکت تحلیلگر امید دریافت می‌کنند که عبارت هستند از:

کارگزاری بانک آینده


این شرکت در سال ۱۳۸۴ با سرمایه ۵ میلیارد ریال به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ اما طی سال‌های گذشته این شرکت دو بار تغییر نام داده است و از سال ۱۳۹۴ با عنوان کارگزاری بانک آینده در حال فعالیت است.

خدمات کارگزاری بانک آینده

کارگزاری بانک آینده خدمات و محصولات مختلف معاملاتی بازار سرمایه را به مشتریان خود ارائه‌ می‌دهد؛ بخشی از این خدمات عبارت هستند از:

 • مشتریان می‌توانند از طریق این کارگزاری انواع معاملات در شرکت‌های بورس، فرابورس، کالا و بورس انرژی ایران را اجرا کنند.
 •  این کارگزاری خدمات معاملات آنی به شرکت‌ها، مدیران و پرسنل آن‌ها را فراهم می‌کند.
 •  انواع خدمات معاملات تلفنی، پیام کوتاه و ایمیل را برای مشتریان خود در نظر گرفته است.
 •  معاملات کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا ایران و محصولات عرضه‌شده در بورس انرژی از طریق این کارگزاری امکان‌پذیر است.
 •  در این کارگزاری معاملات منقول و غیرمنقول در بازار دوم بورس کالای ایران فراهم شده است.

مزایای کارگزاری بانک آینده 

این کارگزاری دارای رتبه الف است که با استراتژی جذب مشتریان با کیفیت، تبدیل به بستری مناسب برای افرادی شده است که در تلاش برای یافتن کارگزاری با ویژگی‌ها و مزایای زیر باشند:

 • سرورهای مورد استفاده در این کارگزاری متعلق به بانک آینده هستند، بنابراین تجهیزات آن در حد حساسیت بانک است که نتیجه آن پایداری و سرعت است.
 •  تیم نگهداری سرور و تجهیزات آن ماهر هستند؛ زیرا امنیت، سرعت و سلامت سرورهای یک بانک بسیار مهم‌تر از یک کارگزاری است.
 •  این کارگزاری به دنبال سرمایه‌گذاران با سرمایه‌های زیاد است؛ به این معنا که معامله‌گران خرد کمی دارد و بسیاری از توان نیروهای آن صرف ارائه خدمات بهتر، سرورهای پایدارتر، پشتیبانی بهتر و افزایش سرعت انتقال دستورات می‌شود.
 • هر کارگزاری به تنهایی دارای اعتبار از سمت سازمان بورس است؛ زمانی که یک بانک در کنار خدمات خود، خدمات کارگزاری نیز ارائه می‌دهد، اعتبار و امنیت زیادی را برای خود ایجاد می‌کند؛ کارگزاری بانک آینده به پشتوانه بانک آینده توانسته است به اعتبار قابل توجهی دست پیدا کند.

کارگزاری خبرگان سهام

این شرکت در ﺳﺎل ۱۳۷۳ وارد بازار مالی شد. ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري، ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ، ﭘﺲ‌اﻧﺪاز و رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ هستند؛ در واقع اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاري در طول ﺳﺎل‌های گذشته تمام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻔﺖ را اجرا کرده است .

این کارگزاری، ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻓﺮاﺑﻮرس،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻو ﺑﻮرس اﻧﺮژي است و همچنین کارگزار قراردادهای آتی و انواع اختیار معامله است.

ﺧﺪﻣﺎت کارگزاریﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻬﺎم 

خدماتی که ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﺪ عبارت اﺳﺖ از:

 • ارائه ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان
 • ارائه ﻣﺸﺎوره برای ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ در ﺑﻮرس
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮان
 • ﻃﺮاﺣﯽ و راه‌اﻧﺪازي ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري متنوع
 • اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ
 • ارائه ﻣﻌﺎﻣﻼت برخط
 • ارائه ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

کارگزاری بورس بیمه ایران

 این کارگزاری در سال ۱۳۷۵ از سمت شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور شروع به فعالیت نمود و حالا توانسته است رتبه اول را بین کارگزاری‌های دولتی و نهادی در بورس را به دست آورد.

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران

 این کارگزاری خدمات متنوع زیر را برای مشتریان خود در بازار سرمایه فراهم کرده است:

 • ارائه خدمات معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی
 • ارائه مشاوره عرضه و پذیرش شرکت‌ها
 • ارائه پرداخت اعتبار معاملاتی ویژه
 • ارائه بازارگردانی سهام شرکت‌ها
 • ارائه خدمات متنوع به شکل غیرحضوری
 • برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی
 • ارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال

کارگزاری امین سهم

این کارگزاری در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرده است و با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریالی، خدمات متنوعی را در حوزه‌های معاملات اوراق بهادار، معاملات آتی، کالا، انرژی و کشاورزی برای مشتریان خود فراهم کرده است. این کارگزاری در تلاش است تا با استفاده از تیم جوان خود، علاوه بر استفاده از سیستم معاملاتی هوشمند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. این کارگزاری رویکرد مبتنی بر طراحی نرم‌افزارهای نوین برای تسهیل نمودن معاملات را در دستور کار خود قرار داده است. 

کارگزاری آتیه

کارگزاری آتیه در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود در بازار سرمایه را شروع کرد و با گرفتن تمامی مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درحوزه‌های مختلف کارگزاری و انجام معاملات بورس اوراق بهادار تهران در حال فعالیت است. این شرکت در حال حاضر در حوزه‌های زیر دارای مجوز است:

 • معامله اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
 • معامله اوراق بهادار در فرابورس ایران
 • ارائه مشاوره پذیرش ناشران و راهنمای پذیره نویسی
 • ارائه خدمات سبدگردانی و مدیریت سرمایه گذاری
 • ارائه خدمات معاملات برخط

همچنین شرکت کارگزاری آتیه ارائه خدمات دیگری را در دستور کار آینده خود قرار داده است. برای مثال:

 • راه‌اندازی بورس کالا
 • راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان
 •  تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک
 •  راه‌اندازی معاملات آتی
 •  راه‌اندازی خدمات مرکز تماس (Call Center)
 •  تاسیس شرکت سبدگردانی
 • تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه آتیه

کارگزاری سهم آشنا

شرکت کارگزاری سهم آشنا در ۱۳۷۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران ثبت شد و در سال۱۳۸۷ مجوز خرید و فروش در بورس کالا را به دست آورد؛ همچنین، تمام مجوزهای لازم برای خرید و فروش در بازار بورس، فرابورس، آتی سهام، آتی کالا و کالا (نفت خام، فلزات، پتروشیمی و کشاورزی، سیمان)، سبدگردانی، مشاور پذیرش، مشاور عرضه و مشاور سرمایه گذاری و بورس انرژی را اخذ نمود.

کارگزاری بانک شهر

این کارگزاری در سال ۱۳۸۸ پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و در همین سال فعالیت خود را در بورس کالا آغاز کرد. این کارگزاری امروزه یکی از موفق‌ترین شرکت‌های سهامی خاص در حوزه بورس اوراق بهادار و فرابورس است که پس از دو سال از فعالیت توانست مجوز خرید و فروش در فرابورس را نیز دریافت کند، همچنین در سال ۱۳۹۱ موفق شد مجوز خرید و فروش در بورس را نیز به دست آورد.

مجوزهای کارگزاری بانک شهر

مجوز‌ها و استانداردهای شرکت کارگزاری شهر به بورس و فرابورس محدود نشده است بلکه در بخش‌های مختلفی مانند بورس کالا، معاملات آتی کالا و سلف موازی استاندارد نیز مجوزهای لازم را اخذ کرده است. بخشی از این مجوز‌ها به عبارت است از:

 • مجوز فعالیت در بورس کالا
 • فعالیت در بورس اوراق بهادار
 • فعالیت در فرابورس
 • معاملات آتی کالا
 • محصولات کشاورزی
 • معاملات برخط سهام
 • معاملات برخط بورس کالا
 • معاملات برخط گروهی سهام
 • مرکز تماس (کال سنتر)
 • مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار و کالا
 • سلف موازی استاندارد

خدمات کارگزاری بانک شهر

کارگزاری بانک شهر خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد که شامل:

 • خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق‌تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به‌حساب آن‌ها یا به نام و حساب خود
 • خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا برای دیگران و به‌حساب آنها
 • بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

 کارگزاری مدبر آسیا

شرکت کارگزاری مدبر آسیا، کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و انرژی است که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران شروع کرد. 

مجوزهای کارگزاری مدبر آسیا

این کارگزاری با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در بورس کالا و ۲ سال سابقه فعالیت در بورس اوراق بهادار، برای ارائه خدمات متنوع به مشتریان خود دارای مجوزهای زیر است:

 • معاملات اوراق تامین مالی
 • معاملات کالا
 • معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
 • معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق
 • مشاوره پذیرش
 • مشاوره عرضه اوراق بهادار
 • معاملات برخط
 • مرکز تماس

خدمات کارگزاری مدبر آسیا

خدمات این کارگزاری شامل موارد زیر است:

 • عضویت در باشگاه مشتریان
 • اعطای اعتبارات
 • ارائه پلتفرم سبدگردان مدبر آسیا
 • ارائه نرم‌افزار همراه تریدر
 • انجام معاملات آنلاین
 • وجود قراردادهای آتی
 • ارائه گزارشات و تحلیل‌ها
 • برگزاری دوره‌های آموزشی

کارگزاری کارآفرین

این کارگزاری از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به عنوان کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار آغاز نمود و مهم‌ترین هدف مدیران این کارگزاری ارائه خدمات متنوع و مناسب به مشتریان خود است؛ این خدمات با توجه به شرایط و نیاز روز طراحی می‌شود.

خدمات کارگزاری بانک کارآفرین

خدمات کارگزاری بانک کارآفرین در دو بخش مختلف کارگزاری و بازارگردانی و خدمات مالی و مشاوره‌ای دسته‌بندی می‌شود.

خدمات کارگزاری و بازار گردانی 

 • خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق‌تقدم خرید سهام برای دیگران و به‌حساب آن‌ها یا به نام و حساب خود
 • خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به نمایندگی و حساب آن‌ها
 • بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

خدمات مالی و مشاوره‌ای

 • مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
 • سبدگردانی اوراق بهادار

مجوزهای کارگزاری کارآفرین

مجوزهای این کارگزاری عبارت است از:

 • معاملات اوراق بورس
 • معاملات اوراق فرابورس
 • معاملات آتی اوراق
 • معاملات برخط
 • سبدگردانی
 • مرکز تماس
 • مشاور عرضه اوراق
 • مشاور پذیرش اوراق
 • مشاور پذیرش فرابورس
 • معاملات فلزی
 • معاملات نفت و پتروشیمی
 • معاملات انرژی
 • معاملات کشاورزی
 • معاملات آتی سکه
 • مشاور پذیرش کالا

کارگزاری پیشرو

این کارگزاری در سال ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و بعد از گرفتن مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار بورس اوراق بهادار تهران به صورت رسمی شروع به فعالیت نمود. همچنین، پس از تاسیس بازار بورس فلزات ایران سال ۱۳۸۲، این کارگزاری مجوز معاملات کالایی را نیز اخذ و به دلیل عملکرد مناسب خود، جزو فعال‌ترین کارگزاران کالایی قرار گرفت.

خدمات کارگزاری پیشرو

 • فراهم نمودن امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام و سایر اوراق بهادار بازار بورس یا فرابورس 
 • امکان خرید و فروش با استفاده از سامانه آنلاین معاملات کالای پیشرو
 • فراهم نمودن امکان خرید و فروش حامل‌‏های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و…) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور 
 • ارائه احراز هویت الکترونیک با توجه به مجوزهای دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار 
 • برگزاری دوره‌های آموزشی

کارگزاری بانک انصار

شرکت در سال ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسید. به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۹۳ مالکیت سهام کارگزاری از شرکت دانایان پارس به بانک انصار منتقل و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در سال ۱۳۹۴ نام شرکت به شرکت کارگزاری بانک انصار تغییر یافت. 

خدمات کارگزاری بانک انصار

خدمات کارگزاری بانک انصار شامل موارد زیر است:

خدمات کارگزاری، کارگزار معامله‌گر و بازارگردانی 

 • خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن‌ها یا به نام و حساب خود
 •  معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن‌ها 
 • بازارگردانی اوراق بهادارو کالاهای پذیرفته شده

 خدمات مالی و مشاوره‌ای

 •  مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی 
 •  نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
 • بازاریابی برای فروش اوراق بهادار 
 •  مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاها

کارگزاری ایساتیس پویا

این شرکت در سال ۱۳۸۴ شروع به فعالیت در حوزه بورس و اوراق بهادار کرده است و امروز توانسته است رتبه‌ الف از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران را با سرمایه ثبتی پانصد میلیارد ریال به دست آورد.

خدمات کارگزاری ایساتیس پویا

خدمات این کارگزاری شامل:

 • ارائه سامانه معاملات آنلاین
 • ارائه سامانه معاملات اینترنتی 
 • ارائه سامانه معاملات همراه 
 • امکان فعالیت در بورس کالا 
 • امکان فعالیت در بورس انرژی 
 • ارائه صندوق‌های سرمایه گذاری 
 • امکان افتتاح حساب غیرحضوری

کارگزاری حافظ

این کارگزاری دارای ۱۸ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه است که با سرمایه ثبتی ۲۵۵ میلیارد تومان و به دست آوردن رتبه الف در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران تمامی مجوزهای مربوطه جهت فراهم نمودن خدمات متنوع مانند معامله اوراق بهادار را از سازمان بورس و اوراق بهادار به دست آورد.

خدمات کارگزاری حافظ

خدمات این کارگزاری شامل موارد زیر است:

 • معامله اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خود
 • پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
 • اداره امور سرمایه گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص
 • مشاوره به شركت‌ها به منظور نحوه عرضه سهام شركت‌ها برای فروش در بورس اوراق بهادار
 •  مشاوره به شركت‌ها در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و دیگر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار
 •  انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری
 • ارائه خدمات و نظر مشورتی به سرمایه گذاران
 •  امور مالی و اخذ تسهیلات اعتباری از بانك‌ها و اشخاص

مجوزهای کارگزاری حافظ

کارگزاری حافظ دارای مجوزهای زیر است:

 • بورس اوراق بهادار
 •  فرابورس
 •  محصولات فلزی
 •  فرآورده ­های نفت و پتروشیمی
 •  محصولات کشاورزی
 •  معاملات آتی در بورس اوراق بهادار
 •  معاملات آتی در بورس کالا
 •  مجوز سبدگردانی
 •  مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق‌بهادار یا فرابورس
 •  مجوز مشاور پذیرش در بورس کالا
 •  مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار
 •  مجوز صندوق سرمایه ­گذاری
 •  مجوز بورس انرژی
 •  مجوز سلف موازی
 •  مجوز مرکز تماس بورس اوراق بهادار و کالا

کارگزاری سینا

این کارگزاری در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسيد و مجوز فعاليت در اجرای معاملات تمام كالاهاي قابل معامله در رينگ‌هاي پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، صنعتي و کشاورزي دارد. این کارگزاری جزو شرکت‌های کارگزاری فعال و مجاز با رتبه الف در بازار بورس است که هدف اصلی آن حفظ رتبه الف است؛ از دیگر اهداف اصلی شرکت کارگزار سینا اصلاح و بهبود مستمر ترکیب مشتریان و رشد سهم بازار در راستای رسیدن به جایگاه ویژه در بین کارگزاران بورس کالا است.

خدمات کارگزاری سینا

خدمات این کارگزاری شامل:

 • ارائه مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا به نمایندگی از سوی عرضه کننده ها
 • ارائه بازاریابی برای فروش کالا
 • سرمایه گذاری و مشارکت در تامین مالی مشتریان بورس کالا
 • امکان معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
 • امکان معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
 • امکان معاملات اوراق تامین مالی
 • ارائه معاملات برخط
 • ارائه معاملات کالا
 • ارائه مشاور پذیرش
 • مرکز تماس

کارگزاری آرمون بورس

این کارگزاری در سال ۱۳۷۱ ثبت و به عنوان اولین کارگزاری با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در ایران فعالیت خود را آغاز نمود و از سال ۱۳۹۶ بعد از اخذ مجوزهای مرتبط به فعالیت خود را ادامه داد.

فعالیت‌های این شرکت عبارت است از :

 • معامله اوراق بهادار
 • معامله محصولات كالايي
 • معاملات قراردادهاي آتي مبتني بر اوراق بهادار 
 • خرید و فروش کالا 

مجوزهای کارگزاری آرمون بورس

مجوزهای این کارگزاری عبارت است از:

 • معامله محصولات فلزي در بورس کالاي ايران
 • معامله محصولات پتروشيمي در بورس کالاي ايران
 • معامله محصولات كشاورزي در بورس کالاي ايران
 • معاملات سيمان در بورس کالاي ايران
 • معاملات کالایی در بورس كالاي ايران
 •  خريد و فروش کليه‌ي اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس ايران
 • ارائه معاملات بر خط به مشتريان حقيقي و حقوقي ( Online Trading )
 •  خريد و فروش اوراق امتياز تسهيلات مسكن

سخن پایانی

ما در این مقاله به معرفی ۱۵ کارگزاری که در خصوص خدمات معاملات الگوریتمی خود با شرکت تحلیلگر امید همکاری می‌کنند پرداختیم و فهرستی از آن‌ها تهیه کردیم؛ اما لازم به ذکر است که علاوه بر ۱۸ کارگزاری که دسترسی معاملات الگوریتمی را برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم کرده‌اند، پنج کارگزاری دیگر در حال گذراندن فرآیند‌های قانونی و گرفتن مجوزهای لازم برای خدمات معاملات الگوریتمی هستند. معامله‌گران حقیقی و حقوقی برای کسب اطلاعات از شرایط و نحوه استفاده از خدمات معاملات الگوریتمی می‌توانند با کارگزاری‌های مربوطه تماس بگیرند.

2 سال پیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.