پیش بینی قیمت سهام

پیش بینی قیمت سهام با کمک الگوریتم

بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که با نوسان داشتن، پویا و غیرخطی بودن شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید،‌ پیش‌بینی دقیق قیمت سهم بستگی به عوامل خرد و کلان متعددی دارد؛ اما داده‌های زیادی برای پیدا کردن الگوها وجود دارند؛ بنابراین، تحلیلگران زیادی به بررسی تکنیک‌های تحلیلی برای شناسایی روندهای بازار می‌پردازند. در این مقاله سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه از الگوریتم‌ها برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده کنیم؟

1 سال پیش