کاربرد تحلیل بنیادی در معاملات الگوریتمی

کاربرد تحلیل بنیادی در معاملات الگوریتمی

معمولا افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارند، ابتدا شرایط و وضعیت شرکت را به صورت دقیق بررسی و تحلیل می‌کنند؛ چرا که اجرای معاملات بدون تجزیه‌و‌تحلیل سهم، ریسک زیادی را به همراه دارد.
تحلیلگران حرفه‌ای به دو شیوه تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار استفاده می‎کنند؛ ما در این مقاله قصد داریم تحلیل بنیادی را مورد بررسی دهیم.

2 سال پیش